PHANTOM S255

Nykonstruerad bil som uppfyller både Clubmanreglementet och det internationella CN reglementet

                    s255dec