Phantom S22      
Bygge av ny bil. Ramen hämtades från lackering den 14 februari.